Kjøtt & Fisk

Riktig lagring er spesielt viktig for denne varegruppen. På vårt kjølelager oppbevares alltid kjøtt, kylling og fiskeprodukter forskriftsmessig i forhold til krav om temperatur,i tillegg brytes ikke kjølekjeden under transport.
Vårt kjølelager har jevnlig besøk av kontrollmyndighetene, slik at du som kunde kan være helt trygg når du handler.