Reklamasjon

Er du ikke 100 % tilfreds?

Gi oss beskjed, vi tar varene i retur og du får ny vare eller pengene tilbake.


Les mer om våre reklamasjonsrutiner her:


Ved mottak av varer har man 24 timer til å gjennomgå om ordren og varene samsvarer, eller om ordren⁄varen har mangler eller feil.

Hvis du mottar en vare du ikke er tilfreds med eller varer som er defekte eller på annen måte er av annen kvalitet enn du forventer, ta kontakt med og vi tar varen i retur og du får ny vare eller pengene tilbake.