Personvernerklæring

  • Daglivarexpressen (DEX.no) bruker remarketing med Google Analytics til å annonsere på nettet.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser annonser på nettsteder på Internett.
  • Dagligvarexpressen (DEX.no) og tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker førstepartsinformasjonskapsler (f.eks. Google Analytics–informasjonskapselen) og tredjepartsinformasjonskapsler (f.eks. DoubleClick–informasjonskapselen) sammen for å informere, optimalisere og vise annonser basert på noens tidligere besøk på dex.no.
  • Besøkende kan velge bort Google Analytics for bannerannonsering og tilpasset annonser fra Google Displaynettverk, ved å bruke Annonseinnstillinger. For bortvelging av denne type annonsering, henviser vi besøkende til Google Analytics' nettlesertillegg.