Miljø

Miljøansvar – Dagligvarexpressen

Dagligvarexpressen er opptatt av miljøet.

Gjennom vårt samarbeid med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt gjennomfører vi en rekke tiltak.

Miljøvennlig transport

Kjøper FN – sertifiserte klimakvoter

Gjenvinning av avfall

Gjenvinning betyr at materialer eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan materialer brukes som råstoff i ny produksjon, samtidig som energiforbruket ved slik fremstilling ofte reduseres i forhold til bruk av nytt råstoff.

Om hva vi gjør:

  • Papp og papir – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir, kartong eller tørkepapir.
  • Plast – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes til ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.
  • Glass– og metallemballasje – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon eller glassbetong. Lever dine tomme metallbokser og syltetøyglass til sjåføren!
  • Matavfall – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir enten kompostert, omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet.
  • Restavfall – Samles i containere. Gjenvinnes til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.


Panteordning

All emballasje som benyttes gjennom pantesystemets kretsløp sendes systematisk til gjenvinning.

Dagligvarexpressens plastposer

  • Klimasmart bærepose produsert av kretsløpsråvare innsamlet i Norden.
  • Miljøsertifiserte poser fra Tingstad (Nordens største leverandør av poser).

Emballasjebruk – mer miljøvennlig enn man er klar over

  • Emballering holder produktet ferskt lengre og⁄eller beskytter mot støt. Dette bidrar til mindre svinn, dvs. mindre avfall og frakt av det, som igjen betyr mindre CO2 utslipp.
  • Påstanden støttes av miljø – organisasjonen Bellona. Produkteksempler for dette kan være druer, moreller eller avokadoer.
  • Emballasjen sørger også for bedre hygiene. Mindre klemming og berøring av produktene hindrer spredning av håndbakterier.