Levering

Levering av varene blir gjort, til den adressen du har oppgitt. Du har alltid muligheten til å endre denne adressen, enten midlertidig eller permanent.

Det er vårt ansvar å levere varene innenfor avtalt tidsintervall.

Det er kundens ansvar at det er en person til stede på avtalt leveringsadresse, for å kvittere for at varene er mottatt, eller ta kontakt med oss for å avtale levering uten mottaker.
Det vil si at sjåføren får tillatelse til å levere fra seg varene uten at mottaker har signert.
En slik avtale betyr at det er på ditt eget ansvar og Dagligvarexpressen (Dex.no) kan ikke lenger garantere for leveransens kvalitet eller innhold.
Mottatt faktura må betales innen forfall, som er 3 dager.

Dersom ingen er til stede på avtalt leveringsadresse og tidsintervall vil vi forsøke å kontakte deg på oppgitt telefonnummer, før vi returnerer varene. Du vil da bli belastet med leveringsgebyret.

Har du spørsmål vedrørende levering? Ta kontakt med oss!
21 99 50 00 eller post@dex.no